Jeesus Kristus on ütelnud: „Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane, nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” Mt 20:26-28

Need sõnad julgustavad meid märkama inimesi enda ümber, õhutavad neid teenima ja elus ette tulevates raskustes abi osutama.

Seetõttu kutsume kõiki koguduseliikmeid julgelt oma kodukoguduse poole pöörduma mitmesuguste küsimuste ja soovidega. Üheskoos saame oma elu ja ümbritseva muuta paremaks ja elamisväärsemaks ning üksteise toetamise konkreetsemaks.

Oodatud on ka uued töötegijad värskete ideede ning jõuga. Kuid alljärgnevalt lühidalt ettevõtmistest, mis on koguduses hetkel teoksil hoolekande-valdkonnas.

Kodukülastused, kodune armulaud.

Diakooniatöö hõlmab ka kodude külastamist. Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil põhjusel enam kirikusse ei pääse, soovi ja vajaduse korral käivad koguduse vaimulikud ka kodust armulauda jagamas.

Kirikusse/kontserdile toomine. Kutsume üles endast teada andma inimestel, kellel on liikumine raskendatud ja kes vajaksid transporti kirikusse ja pärast jumalateenistust tagasi koju.
Lisaks palume, et koguduse liikmed, kellel oleks võimalik oma piirkonnast kedagi pühapäeviti jumalateenistusele tuua, annaks samuti endast teada, et saaksime abivajaja ja -pakkuja omavahel kokku viia.

Kogudusel on plaan soetada väikebuss, mis aitab inimesi transportida kirikusse erinevatele üritustele, samamoodi pühapäevastele jumalateenistustele. Hea on, kui annate teada oma vajadusest, siis saame sõidu marsruudi kohandada vastavalt vajadusele.

Leinarühm. Oled ehk kogenud erinevaid loobumisega seonduvaid tundeid ja mõtteid. Lein võib võtta rohkem jõudu kui keegi oskaks arvata, seepärast tahab kogudus olla Sulle toeks ka selles eluetapis.

Innustagu meid igal päeval apostel Pauluse sõnad: “Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!“ Gal 6:9-10

Kui soovid individuaalselt vestelda või saada lisainfot,
võta kindlasti ühendust Ulvar Kullerkupp’ga.
tel 502 6774, ulvar.kullerkupp@eelk.ee