Toeta kogudust

LIIKMEANNETUSEST JA KOGUDUSE MAJANDAMISEST

Piibel räägib kümnisest ehk 10% inimese sissetulekust. Kuna aga mõte kümnisest paljudele tundub hirmutav, on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kirikukogu otsustanud lubada liikmeannetusena piirduda ka 1%-ga inimese aasta sissetulekutest. Tegu on soovitava maksumääraga, juriidiliselt siduvat kohustust liikmeannetuse või -maksu suuruse kohta kiriku kord ette ei näe. See piirdub Pühakirjas toodud juhistega ning usaldab koguduseliikmete endi otsustusvõimet.

Liikmeannetust võib teha kord aastas ühekordse annetusena või jagada see summa kuudele või kvartalitele. Annetust saab teha koguduse kantseleis sularahas või pangaülekandega. Püsimaksekorralduse lepingut saab teha pangakontoris või internetis.

Kui ülekanne tehakse oma kontolt, siis piisab märkida makse selgitusse sõna „liikmeannetus”. Kui tehakse kellegi teise eest ülekanne, näiteks maksab pereisa oma kontolt ka abikaasa liikmeannetuse, siis tuleb selgitusse märkida ka annetaja nimi. Annetamisega on seotud tulumaksusoodustus

EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas. See tähendab, et eraisik saab igalt annetuselt taotleda tulumaksu tagasi (annetaja isikukood ja annetussumma edastatakse meie poolt Maksu- ja Tolliametile ning see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis).

Ettevõtte jaoks on tulumaksusoodustusega annetus, mis moodustab kuni 10% eelmise majandusaasta kasumist või 3% jooksva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavast palgafondist. Ka juriidiliste isikute annetuste kohta edastab Lüganuse kogudus andmed Maksu- ja Tolliametilt järgmise majandusaasta alguses.

Annetust tehes sisestage ka oma isikukood – see annab võimaluse annetuse deklareerida ja saada annetuse summalt tagasi tulumaksu. Soovi korral võib sisestada oma nime ja e-maili, annetus võib jääda ka anonüümseks. Enda andmeid sisestades nõustute meie privaatsuspoliitikaga.

Liikmeannetust on võimalik teha

ÜLEKANDE VÕI PÜSIMAKSEKORRALDUSEGA

Annetuse saaja: EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
Swedbank, konto nr: EE352200221010363095
Selgitus: liikmeannetus, isikukood

Palume ülekandele märkida annetaja ees- ja perekonnanimi!